Life, Moments

Energetické blokace. Proč vznikají a jak se odstraňují?

Tak jak bylo zmíněno v článku ČAKRY A JEJICH VÝZNAM, naše tělo má energetická centra.

Přirozené je, tyto centra rozvíjet a udržovala v harmonii. Zásluhou toho máme vyšší vliv na prožití života, doslova dle vlastních představ.

Energetická centra, která jsou blokována zátěží a brání přirozenému proudu energie jsou nazývány blokacemi.

Blokace po čase mohou způsobit i vážné zdravotní problémy všeho typu (mentální i tělesné). Původ blokací je různý. Často si své břímě neseme z minulých životů, ve kterých jsme nestihli nebo nezvládli určité situace zpracovat. Tento blok se může projevovat v dětství, ve kterém navazují další blokace související s předešlou zkušeností.

Ve zkratce můžeme říci, že pokud jsme prožili nepříjemnou zkušenost, kterou jsme nedokázali přijmout, tak si tvoříme blok.

Poznáte to tak, že když se na tuto situaci rozpomenete, tak pozorujte, co přitom cítíte? Nepříjemné vnitřní stažení, tlak, neurčitou bolest nebo depresi? Pokud ano, tak víte, že tuto situaci potřebujete přijmout.

Čištění nejlépe probíhá skrze meditaci (uvolněný stav mysli, kdy se ponoříme do vlastního nitra a přijímáme veškeré pocity a myšlenky) nebo s mou pomocí regresní/čakrové terapie (čištění hlubinné paměti naší duše).